Čo si viete skontrolovať a môže ovplyvniť vyhodnotenie vozidla počas TK a EK

 • nezabudnite na povinnú výbavu svojho vozidla

  pre vozidlá kategórií L3e, L4e, L5e a L7e – lekárnička (určená pre tieto kategórie vozidiel).

  pre vozidlá kategórií M1 a N1 – lekárnička (určená pre kategórie vozidiel M1, N, T, C a Ps), bezpečnostný reflexný odev, homologizovaný výstražný trojuholník, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky kolies a náhradné koleso s diskom a pneumatikou. Ak má vozidlo pneumatiky umožňujúce dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu alebo má prostriedky pre bezdemontážnu opravu defektu, prípadne ide o špeciálne vozidlo premávajúce len v dosahu servisných služieb prevádzkovateľa, potom nemusí mať náhradné koleso, zdvihák ani kľúč. Ak ide o vozidlo, ktoré sa používa na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu alebo poruchovú službu plynárenských zariadení, potom musí mať aj jeden alebo viac hasiacich prístrojov s celkovou hmotnosťou náplne aspoň 1,3 kg.

 • únik paliva a ostatných prevádzkových médií (sú dôvodom na nespôsobilosť vozidla).
 • skontrolujte si vonkajšie osvetlenie vozidla (obrysové svetlá, stretávacie svetlá, diaľkové svetlá, svetlá do hmly, smerové svetlá a spätné svetlá),
 • skontrolujte funkčnosť znižovania predných svetlometov (pri zasvietení stretávacími svetlometmi na kolmú stenu, a použití funkcie na znižovanie sklonu svetlometov, by ste mali pozorovať viditeľné zníženie lúča svetlometov – po vrátení ovládača do polohy „0“ by sa lúč svetla mal vrátiť do pôvodnej polohy),
 • kontrola bŕzd (vozidlo pri stlačení brzdového pedála viditeľne spomaľuje, nevybočuje pri brzdení z priameho smeru, brzdový pedál je dostatočne tvrdý, pri brzdení sa neozýva žiadny škripot alebo piskot z bŕzd, parkovacia brzda udrží vozidlo aj na svahu bez problémov),
 • kontrola prednej nápravy a riadenia 
 • kontrola pneumatík (predpísaná hĺbka dezénu je minimálne 1,6 mm),
 • zasklenie vozidla (prasknuté predné sklo, na prednom skle a predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie).
 • rozsvietená kontrolka dobíjania akumulátora alebo palubnej diagnostiky (OBD) je pri EK hodnotená ako dôvod na nespôsobilosť vozidla.
 • stav a tesnosť nasávacieho a výfukového potrubia netesnosti alebo ich následok (napr. kyslík vo výfukových plynoch a pod.) sú dôvodom na nespôsobilosť vozidla